déjà vu [fr., ‘już widziane’],

poczucie, że obserwowane po raz pierwszy przedmioty, osoby, sytuacje były już wcześniej widziane, przeżywane.

Czy też masz czasami wrażenie, że to już kiedyś było…?

Najnowsze déjà vu

Michael Stalmarsk

Antropolog kultury, wydawca. Autor szeregu wydawnictw i książek poświęconym krajom i regionom ze szczególnym uwzględnienie krajów skandynawskich, Włoch, Polski i USA.

Żyje i działa na terenie południowej Szwecji.

Historia jest galerią obrazów, w której znajduje się mało dzieł oryginalnych i dużo kopii.

/Alexis de Tocqueville/